top of page

גיפט קארד

אתה יכול כעת להציע ארוחות חופשה בישראל מקנדה מצרפת או ממדינות אחרות!

הראה את החיבה שלך
עם כרטיס מתנה

בנוסף לכך, עליכם לדעת יותר על כך.

עם קבלת הזמנת כרטיס המתנה שלך,

אנו נשלח למקבל דוא"ל

להודיע לו על המתנה שהרגע נתת לו.

bottom of page