top of page

עדינות E מקורית

בקפידה מכין הטריטור תיירי ארפי כל אחד ממנותיו. לפיכך, חווית נגיסות של עדינות ומקוריות, בשרים שנבחרו בקפידה ואז התיישנו או מעושנים לשלמות וקינוחים בניחוחות עדינים בהשראת מאפה צרפתי ומזרחי. הטרייטור תיירי ארפי יכול גם לעצב, על פי בקשה, תפריט שיתאים באופן מושלם לנושא האירוע שלכם.

גורמט
MENU SELECTION
בחירה
MENU SELECTION
MENU SELECTION
יוקרה
bottom of page